De Warme Winkel beschikt over een culturele ANBI status. Een gift doen aan een ANBI-instelling is extra aantrekkelijk door de belastingvoordelen.
Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Algemene gegevens
Stichting De Warme Winkel
Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam
www.dewarmewinkel.nl
info@dewarmewinkel.nl

RSIN-nummer
812636004

Doelstelling Stichting De Warme Winkel
het stimuleren en initiëren van diverse kunstuitingen, daaronder met name begrepen het al dan niet in eigen beheer voorbereiden en uitbrengen van (theater)producties en/of andersoortige culturele evenementen/manifestaties en voorts al hetgeen met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Niek vom Bruch
Penningmeester: Winfred Voordendag
Secretaris: Rinske Verdult
Bestuurslid: Kim Christiaansen
Bestuurslid: Hassina Bahar

Beloningsbeleid
Bestuur
Het bestuur ontvangt geen beloning.
Directie
De directie wordt beloond volgens het CAO Theater & Dans.
Personeel
Het personeel volgt het CAO Theater & Dans.