Governance & ANBI

Statutaire Naam: Stichting De Warme Winkel

RSIN-nummer: 812636004

Adres & Contact
Rhôneweg 6-10
1043 AH Amsterdam
+ 31 20 89 50 707
info@dewarmewinkel.nl

Doelstelling
Het stimuleren en initiëren van diverse kunstuitingen, daaronder met name begrepen het al dan niet in eigen beheer voorbereiden en uitbrengen van (theater)producties en/of andersoortige culturele evenementen/manifestaties en voorts al hetgeen met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.

Bestuurssamenstelling
Niek vom Bruch, voorzitter
Rinske Verdult, secretaris
Kim Christiaansen, penningmeester
Hassina Bahar, algemeen lid

Beloningsbeleid
Het bestuur en RVT ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
De directie is ingeschaald in de CAO Toneel en Dans.
Het personeel volgt de CAO Toneel en Dans.